Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

feed-image

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Urząd Miasta / Wydziały

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział przyjmuje interesantów :

• W poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
• We wtorki od godz. 7:30 do 17:00
• W piątki od  7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału – Katarzyna Dorowska

I piętro, pokój nr 09   tel. (075) 77-59-946

 

Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Wydawanie decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

I piętro, pokój nr 010  tel. (075) 77-52-554

 

Zbywanie i nabywanie nieruchomości

I piętro, pokój nr 010  tel. (075) 77-52-888

 

Dzierżawa nieruchomości
Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcia gruntów
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych
Sprzedaż garaży

I piętro, pokój nr 011 tel. (075) 77-52-888

 

E-mail

k.dorowska[@]zgorzelec.com


Bezpłatna infolinia 0 800 136 700


Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy między innymi:

 • nabywanie nieruchomości  w celu tworzenia gminnych zasobów nieruchomości poprzez wykup nieruchomości, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec;
 • prowadzenie spraw związanych z bezprzetargowym obrotem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec, a także oddawaniem ich w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę;
 • przygotowywanie dokumentów oraz wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości na terenie miasta Zgorzelec;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w tym między innymi:
  • wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec,
  • przygotowywanie decyzji dotyczących opłat za niezagospodarowanie nieruchomości;
 • oddawanie w dzierżawę gruntów rolnych i ustalanie opłat z tego tytułu;
 • wnioskowanie o wyłączenie z produkcji rolniczej gminnych gruntów rolnych;
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa indywidualnego;
 • wydawanie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych;
 • prowadzenie zbioru danych osobowych użytkowników wieczystych i dzierżawców nieruchomości gminnych;
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie realizowanych zadań przez Wydział;
 • wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania ofert inwestycyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z targowiskami;
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z występowaniem o zwrot bonifikat udzielanych przy zbywaniu nieruchomości w trybie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • prowadzenie spraw związanych z  naliczaniem kar za niezabudowanie nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcia nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowych oraz służebności przesyłu;
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem wysokości odszkodowań za grunty, które z mocy prawa w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły pod drogi publiczne;
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem wysokości odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami stały się własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec;
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu mienia komunalnego;
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oraz udzielaniem bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 • realizacja następujących  zadań na czas kryzysu i wojny:
  • tworzenie zasobów gruntów na cele obronne,
  • realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz prowadzenie  rejestru gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wskutek działań wojennych lub klęski żywiołowej,
  • przekazywanie siłom zbrojnym terenów na potrzeby zakwaterowania przejściowego,
  • podejmowanie przedsięwzięć minimalizujących straty w gospodarce rolnej (powstałe w wyniku działań wojennych lub klęski żywiołowej),
  • organizacja ochrony zasobów leśnych miasta przed skutkami działań wojennych lub klęski żywiołowej,
  • udział w opracowaniu raportu końcowego i planu odbudowy.

 

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/