Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

feed-image

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Komunikaty i ogłoszenia

Aktualne konkursy dla NGO - maj 2018

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami skierowanymi do organizacji pozarządowych:

Konkursy dla NGO – maj 2018.

Źródło: WES UM Zgorzelec

Konkurs na stanowiska dyrektorów Przedszkoli

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Publicznego nr 9 oraz Przedszkola Publicznego nr 12. Szczegóły konkursu dostępnje są tutaj.

Aktualne konkursy dla NGO - kwiecień 2018

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami skierowanymi do organizacji pozarządowych:

Kursy dla NGO – kwiecień 2018.

Źródło: WES UM Zgorzelec

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę Międzyszkolnego Klubu Sportowego "OSA" Zgorzelec dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. Memoriał Wilhelma Nowickiego i Józefa Wiatrowskiego. Oferta dostępna tutaj.

Oferta dot. zadania Wakacje 3R- Ruch, Radość, Relaks

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie podaje sie do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Równych Szans "Bratek" w Zgorzelcu dot. realizacji zadania publicznego pn. Wakacje 3R - Ruch, Radość, Relaks. Oferta dostępna tutaj.

Konkurs na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zgorzelec wydał zarządzenie Nr 652/23/18 z dnia 31.01.2018  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku. Treść zarządzenia dostępna tutaj.

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenie MPZP

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwał:

  • Nr 284/2017 z dnia 26 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu, którego granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik graficzny Nr 1 do ww. uchwały,
  • Nr 301/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ulicy Słowiańskiej  w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu, granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik graficzny Nr 1 do ww. uchwały.

Więcej: tutaj.


Źródło: WGPA

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), zgodnie  z art. 30, 39 i 54 ust. 2 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu. Więcej tutaj.


Źródło: WGPA

Zadanie publiczne pn. Aktywnie spędzamy ferie zimowe

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie podaje się do wiadomości publicznej ofertę Stowarzyszenia Równych Szans "Bratek" dot. realizacji zadania publicznego pn. "Aktywnie spędzamy ferie zimowe". Szczegóły dostępne tutaj.

Obwieszczenie-zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec.

Więcej…

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/